Tesla股價突破

Tesla股價突破歷史新高!Elon Musk如何將Tesla由$30推到$1000美金?

近日美股再度活踴,特別是科技股,其中Tesla(特斯拉)的股價竟然創下歷史性新高,達1025美元!為何Tesla竟然有此魔法把股價推至歷史性新高?創辦人Elon Musk(馬斯克)究竟運用了甚麼技倆?我們一同來解構這箇中奧秘!

Tesla股價突破歷史新高!Elon Musk如何將Tesla由$30推到$1000美金? Read More